Orientační údaje o cenách

 

Cena se odvíjí od velikosti souborů nebo náročnosti požadované služby a lze ji stanovit až po seznámením se požadavky zadávajícího. Proto je uvedena pouze orientační úroveň cen bez DPH.

  • Vedení účetnictví do 50  řádků deníku měsíčně 3000 Kč s tím, že další úrovně jsou odvozeny od přírůstku zápisů.
  • Roční účetní závěrka      od 3000 Kč podle rozsahu práce.
  • Příprava podkladů k DPPO od  3000 Kč.
  • Přiznání k DPH    500 Kč.
  • Účetní práce mimo uvedené v části parametry služeb  390Kč za započatou hodinu.
  • Jiné práce   650Kč za započatou hodinu atd.