Seznam dokladů k předání před zahájením spolupráce

Seznam dokladů k předání před zahájením spolupráce:

1) V případě první registrace subjektu-bez historie.

 • registrace na FÚ k DZČ
 • registrace na správě sociálního zabezpečení
 • registrace ve zdravotní pojišťovně
 • číslo bankovního účtu ze kterého budou hrazeny odvody
 • výpisy z evidencí-obchodní a živnostenský rejstřík
 • pracovní smlouvy nových zaměstnanců
 • vyplněné osobní dotazníky
 • dokumenty týkající se zaměstnanců(souhlas s uváděním rodného čísla,hmotná odpovědnost ap.)

 

2) V případě subjektu s historií.

 • společenská smlouva, zakladatelská listina,stanovy     PO          kopie
 • výpis z evidence (obchodní,živnostenský rejstřík)           PO+FO kopie
 • doklady o zřízení běžných účtů                                                  PO+FO kopie
 • živnostenské listy včetně registrace provozoven            PO+FO kopie
 • registrace k DPH                                                                               PO+FO kopie
 • přihláška OSVČ na Správě sociálního pojištění                          FO kopie
 • přihláška OSVČ ve Zdravotní pojišťovně                                        FO kopie
 • leasingové smlouvy                                                                         PO+FO kopie
 • splátkové kalendáře                                                                        PO+FO kopie
 • smlouvy o půjčkách,úvěrech                                                      PO+FO kopie
 • přiznání ke všem daním a výkazy za 3 roky zpětně         PO+FO kopie
 • závěrka k datu předcházejícímu zahájení spolupráce   PÚ+JÚ  orig.
 • účtová osnova                                                                                    PÚ orig.
 • obratová předvaha v haléřích                                                     PÚ orig.
 • inventura zůstatků rozvahových účtů                                    PÚ orig.
 • kniha pohledávek                                                                              PÚ+JÚ orig.
 • kniha závazků                                                                                     PÚ+JÚ orig.
 • evidence majetku, karty majetku                                             PÚ+JÚ orig.
 • veškeré neúčet. dokl. (zápočty,zástavy,přísliby,zápisy   PÚ+JÚ orig.
 • vnitropodnikové směrnice                                                           PÚ orig.
 • velké tech. průkazy vozidel použív. k podnikání                PO+FO kopie

 

3) V případě zpracování mezd.

 • přihláška zaměstnavatele k sociálnímu a zdravotním pojištění u všech příslušných pojišťoven kopie
 • přihláška k odpovědnosti za škody při pracovním úřadu kopie
 • vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně za období předcházející spolupráci orig.
 • veškeré personální dokumenty(pracovní smlouvy,mzdové výměry,přihlášky zaměstnanců sociálnímu a zdravotnímu pojištění,
 • přihlášení poplatníka daně ze závislé činnosti,soupisy srážek,soupisy
 • příspěvku zaměstnancům na penzijní připojištění,životní pojištění) orig.
 • vyplněné osobní dotazníky xls
 • kompletní mzdové listy za rok(období) předcházející naší spolupráci orig.
 • rekapitulace mezd za 12 měsíců předcházejících spolupráci orig.
 • přehled zbývající dovolené zaměstnanců orig.
 • přehled průměrných náhrad (dovolené) jednotlivých zaměstnanců orig.
 • výplatní termín oznámený na úřady
 • termín a způsob předávání podkladů pro mzdy
 • termín zpracování mezd požadovaný klientem
 • e mailová adresa kontaktní osoby pro mzdy a personalistiku
 • požadovaný formát dokumentů zaslaných jako výstupů ke mzdám(výplatní pásky,
 • přehled mezd,příkaz k úhradě odvodů)
 • specifika( benefity,stravenky,používání firemního auta pro soukromé jízdy, příspěvky na penzijní pojištění